Certificaten

Elektro Enkhuizen voldoet volledig aan de eisen van NEN 1010

NEN 1010 is de Nederlandse norm (NEN) voor de e-installateur. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

  • woningen en kantoren;
  • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
  • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, geprefabriceerde gebouwen;
  • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
  • bouwterreinen, tentoonstellings- en kermis- en andere tijdelijke installaties;
  • jachthavens;
  • buitenverlichting

Bestaande installaties
Voor bestaande installaties is van belang dat NEN 1010-9 beschrijft hoe de NEN 1010 norm zich sinds oktober 1962 heeft ontwikkeld, om te kunnen vaststellen aan welke voorwaarden bestaande installaties dienen te voldoen. Het is namelijk niet zo dat een bestaande installatie te allen tijde op het niveau van de nieuwste NEN 1010 norm moet worden gebracht.

Laatste updates
Onze diensten
voor particulieren en bedrijven
Storing?
Bel direct: 0228 - 31 26 84